НАЧАЛО
ЗА НАС
УСЛУГИ
ЕКИП
КОНТАКТИ
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ПЛУВНИ ПОСОБИЯ

Момичето на УниКо

romanian Romanian
English English
Russian Russian
Germany Deutsch
Francais Français
Spain Spain
Italian Italian
Turkey Turkey

Скъпи клиенти

Корпоративни уроци

Счетоводни изобретения

Календарна история


 

UniCO LTD – Ruse

MUHASEBE DANIŞMANLIK İŞLETMESİ

BULGARİSTAN
RUSE OFİSİ

RUSE 7000, Kapitan Leytenant Evstati Vinarov Sok. 10, Kat 1

Ofis 27 - 087 906 7380
Ofis 30 - 082 821 846
Ofis 31 - 082 823 926
Ofis 32 - 082 821 099
Ofis 34 - 082 821 847 /+ Fax/
Ofis 35 - 082 821 848
Ofis 36 - 082 825 270
Ofis 45 - 082 876 192

e-mail: ruse@unico-bg.com

VARNA OFİSİ

General Tsimerman Sok. 28/30, Kat 3
Telefon: 052 616 712, e-mail: varna@unico-bg.com

SVİŞTOV OFİSİ

Tsar Osvoboditel Sok. 6 /DSK binası/, Kat 2
Telefon: 0889 889 338, e-mail: unicosv12@gmail.com

BURGAS OFİSİ

Ferdinandova Sok. 57, Kat 3
Tel. 056 840 186, e-mail: vechislav.chankov@mail.bg

UniCO LTD
TANITIMI

Kuruluş olarak Şirket, ana faaliyeti muhasebe hizmetleri, yazılım ürünlerinin tasarımı ve imalatı olmak üzere 1989 y. kurulmuştur. Yasal statüsü 5 ortaklı „Kollektif Şirketi“’dir.

1990 yılında profesyonel yüzme spor malzemeleri ve spor bisiklet lastikleri üretimi başlamıştır /yol yarış bisikletleri için/.

1992 yılında yasal statü, Tek Şahis Şirketi ve daha sonra Ruse Bölge Mahkemesi'ne dosya No 1772/1997 ve BULSTAT 117 068 163 kayıtla Sınırlı Sorumluluk Sahibi Şahıs Şirketi olarak değiştirilmiştir.

2009 yılı sonunda şirketin dört çalışanı ortak olarak kabul edildikten sonra Limited Şirkete dönüştürülmüştür.

2020 yılında Şirket şu faaliyetleri gerçekleştirmekdedir:

1. Muhasebe ve danışmanlık şirketi;

2. Endüstriyel mal ticareti.

Şirkette, yüksek eğitim seviyesi olan 18 kişi /muhasebe alanında/ ve 2 kişi /ticaret alanında/ çalışmaktadır. Şirketin kuralı, müşterilerin zengin olmasına yardımcı olan önerileri kamuya açıklamamaktır.

Şirketin ekonomik felsefesi, mevcut sermaye ve işgücü ile tam uyum içinde genişlemesi, çeşitli faaliyet türlerinin uzun vadeli işletilmesini amaçlamaktadır.  Şirket, gerek iyi gerek kötü yasalar uyarınca çalışmakta olsa da, daima girişimci sermaye lehine çalışmaktadır. Personel ve sermaye yönetiminin sistematik organizasyonu ile optimum ekonomik sonuçlar elde eden, 10-12 kişilik kadro ile çalışan ve kabulen edilen küçük şirket olmak prensibi, Şirketin özelliğidir.

Şirketin tedarikçi, personel, devlet bütçesine vb. cari yükümlülükleri, bir önceki ayda tahakkuk ve teslim edileni aşmamaktadır.

Şirketin bankalara, finansal kurumlara, alacaklılara – özel kişilere veya devlet fonlarına borçları yoktur.

İpotek ve rehin hakları ile yüklü hiçbir taşınır ve mülkiyeti olmayıp sahiplik üzerinde herhangi bir anlaşmazlığı yoktur.  Şirket faaliyetlerini aksatacak herhangi bir talep, bekleyen dava, mahkeme kararı, talep ve soruşturma bulunmamaktadır.

Şirket, birçok kültür ve spor girişimlerini desteklemektedir.

 

UniCO LTD – Ruse
UIC 117 068 163
Adresi: Ruse Şehri, Şesti Septemvri Sok. No 30

STANDART ABONELİK MUHASEBE HİZMETLERİ İÇİN
GENEL KOŞULLAR

 

I. GENEL BÖLÜM

İşbu genel koşullarla, muhasebe hizmetlerinin sağlanması ile ilgili hüküm ve şartlar düzenlenmektedir. İşbu Sözleşme ile MÜŞTERİ yetki verir, MESLEK MENSUBU ise standart muhasebe hizmetlerini yerine getirmekle yükümlenmektedir. Sözleşme, genel koşulların yazılı onayı olup tarafların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektedir. Böylece:
1. MÜŞTERİ ve MESLEK MENSUBU iki taraf arasında eşitliği;
2. Kabul edilen Sözleşme şartlarının açıklığı;
3. Hizmetlerin adalet ve güvenliği;
4. Sunulan kişisel verilerin korunması sağlanmaktadır.

II. STANDART MUHASEBE HİZMETLERİ TÜRÜ

Standart muhasebe hizmetleri:
1. İşlenmek üzere sunulan belgelere dayanarak Muhasebe Kayıtlarının Tutulması.
2. Muhasebe Kanununa göre Baş Muhasebeci görevini almak.
3. Aşağıda belirtilen kanunlara göre ve aşağıda sayılan işlemlerden sonra Beyannamelerin düzenlenmesi ve sunulmasını sağlamak:
- Muhasebe Kanunu ve uygulanabilir muhasebe standartlarına /ciro sayfalarına/ göre BELGE DÜZENLENMESİ;
- KDV Kanununa göre /VIES dahil olmak üzere aylık beyannameler için/ BELGE DÜZENLENMESİ;
- İş Kanununa göre /İş Sözleşmeleri, dosya, maaş bordrosu, beyannameler için/ BELGE DÜZENLENMESİ;
- Sosyal Güvenlik Hukuku ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre /sağlık raporları, beyannameler için/ BELGE DÜZENLENMESİ;
- Satılan malların, kullanılan malzemeler ve stokların teslimat değerini hesaplamak dahil Kurumlar Vergisi Kanununa göre BELGE DÜZENLENMESİ;
- Yerel Vergi ve Harçlar Kanununa göre /teknik veriler mevcut olunca beyannamelerin hazırlanması için/ BELGE DÜZENLENMESİ;
- İstatistik Yasasına göre /yıllık mali rapor için/ BELGE DÜZENLENMESİ;
- Topluluk içi mal ticareti ile ilgili istatistik Kanununa göre /İntrastat Beyannameleri için/ BELGE DÜZENLENMESİ;
- Para Hukukuna göre /Bulgaristan Cumhuriyetinin ödeme dengesi hakkında istatistik bilgi vermek/ BELGE DÜZENLENMESİ;
- Kişisel Veri Koruma Kanununa göre EVRAK İŞLENMESİ;
- VERGİ ve SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ ile ilgili /Ödeme Talimatı için/ BELGE DÜZENLENMESİ.

III. SÖZLEŞME’NİN İMZALANMASI VE FESHİ

1. Sözleşme, MÜŞTERİ'nin mevcut genel koşullarla tanışması ve Sözleşmedeki imzası ile kabul etmesinden sonra sonuçlandırılır, böylece imzalanan Sözleşme, konusu olan işlerle ilgili taraflar arasında varılan anlaşma ve anlayışları tam olarak yansıtır.

2. Sözleşme, imzlanan tarihten sonra belli bir süre için yürürlüye girir.

3. Sözleşme şu nedenlerden dolayı fesh edilebilir:
a) Tarafların karşılıklı rızaları ile;
b) Sözleşmede belirlenen sürenin dolmasıyla;
c) Üç aylık yazılı bildirim ile;
d) Aşağıda belirlenen durumlarda:
- MESLEK MENSUBU, Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren sayılarak, 30 gün önceden verilen yazılı bildirimle şu durumlarda Sözleşmeyi fesh edebilir:
- Müşteri, şirketin gelecek faaliyetleri, aynı zamanda faaliyetlerle ilgili durum ve koşullar hakkında yeterince bilgi vermediğinde;
-  Müşterinin, Milli Gelir Ajansı, Ulusal Sigorta Enstitüsü, Özel İcra Memurlarına (12 binden fazla) büyük miktarda borcu olduğu ve muhasebe hizmetlerinin belirtilen aylık ücretini ödeyememe durumu tespit edildiğinde;
- Müşteri, yazılı uyarıdan sonra iki taraf arasında kabul edilen yardımı sağlamadığında;
- Muşteri, sunulan muhasebe hizmetleri için İKİ aylık ücreti ödemediğinde;
- Müşteri, sistematik olarak vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini ödemediğinde;
- Müşteriyle 6 aydan fazla bir süre /dönem/ içinde iletişim olmadığında.

4. Mücbir sebeplerden dolayı Sözleşmenin yerine getirilmesi imkansız hale gelmesi durumunda, taraflardan herhangi biri feshi talep edebilir.

5. Sözleşmenin feshinden ve Sözleşmede belirtilen parasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra MÜŞTERİ’nin isteği üzerine MESLEK MENSUBU, Sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili sunulan tüm birincil belgeleri, muhasebe kayıtları ve diğer yazılı ve elektronik bilgileri hemen iade eder. Sözleşmeyi imzalayan taraflar, doküman iadesi için protokol düzenleyip onaylar.

6. Sözleşmeyle ilgili yerine getirilmeyen yükümlükler nedeniyle Sözleşme feshinde MESLEK MENSUBU, Sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili sunulan tüm birincil belgeleri, muhasebe kayıtları ve diğer yazılı ve elektronik bilgileri iade etmeyebilir. Sözleşmeyi imzalayan taraflar, doküman iadesi için protokol düzenleyip onaylar.

7. Sözleşmede ek ve değişiklikler, taraflar arasında sadece yazılı anlaşma ile yapılabilir.

8. Sözleşmede yer almayan tüm hususlar için Bulgaristan Cumhuriyeti'nin medeni, ticari, vergi ve muhasebe mevzuatının kuralları geçerlidir.

9. Sözleşmeyi imzalayan taraflar arasında tüm iletişim ve bildirimler Bulgarca olup iadeli taahhütlü posta ise kurye ile teslim edilmeli veya tarafların e-posta adresi /e-mail / yoluyla gönderilmelidir. E-posta adresine mesaj, bildiri ve diğer bilgiler e-mail ile gönderildiğinde, e-mail gönderilen tarih kabul tarihi saylmaktadır.
10. Sözleşmenin yorumlanmasından doğan, karşılıklı anlaşma ile çözülmediğinde veya varılan anlaşma gönüllü olarak yerine getirilmediğinde ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık mahkeme yoluyla çözülecektir. Davalar, maddi tazminat yetkili mahkeme kurallarına göre Ruse mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır.

IV. MESLEK MENSUBU’nun YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Teslim edlen belgeleri,  yönetmeliklerde belirlenen süre içinde ve operasyonel bağımsızlık şartları altında özenle işleme almak, MÜŞTERİ’nin faaletleriyle ilgili ekonomik rapor ve beyannameleri vergi, istatistik ve diğer devlet ve ilçe makamlarına sunmak,  ulusal ve yerel bütçelere karşı olan yükümlülükleri kendisine bildirmek.

2. Belgesel olasılık durumunda MÜŞTERİ’nin ödeme gücünü analiz etmek /sünülan tüm belgeler üzerine/.

3. MESLEK MENSUBU’nun Sözleşmede belirtilen elektronik adresine gelen belgeler dahil, sadece MÜŞTERİ tarafından teslim edilen belgeler düzenli olarak işlenmek üzere gönderildiği sayılmaktadır.

4. Muhasebe belgelerinin ve sicillerin /defterlerin/ derleme faaliyetinden MÜŞTERİ arşivine  girmesine kadar korumasını sağlamak.

5. MÜŞTERİ’ye bilgi vermek:
a) muhasebe ve vergi yönetmeliğinde değişiklikler hakkında;
b) aşağıda belirlenen sürelerde cari yıl faaliyetinin finansal sonuçları hakkında:
31 Mayıs’a kadar        - 31 Mart itibarıyla ön sonuç için / ilk üç aylık dönem/;
31 Ağustos’a kadar     - 30 Haziran itibarıyla ön sonuç için /ikinci üç aylık dönem/;
30 Kasım’a kadar        - 30 Eylül itibarıyla ön sonuç için /üçüncü üç aylık dönem/;
20 Mart’a kadar          - 31 Aralık itibarıyla ön sonuç için /süresi dolmuş iş yılı/;

6. MÜŞTERİ ile iletişime girecek olan ve Sözleşmenin konusu ile ilgili sorumlu kişileri İmzalanan Sözleşmede yazılı olarak belirtmek.

7. Muhasebe, sigorta veya vergi konularında 10 güne kadar MÜŞTERİ’ye danışmanlık yapmak.

8. MÜŞTERİ’yi, kuruluş ve faaliyetlerindeki Sözleşmenin performansını olumsuz etkileyebilecek tüm önemli değişikliklerden üç ay önce haberdar etmek.

V. MÜŞTERİ’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. MESLEK MENSUBU’na /veya Sözleşmede belirtilen e-posta adresine/ işleme ayını takip eden ayın en geç 5'inden daha geç olmamak üzere, /aşağıdakiler dahil/ Sözleşmenin konusuyla ilgili tüm muhasebe belgeleri ve bilgileri sağlamak:
- anlaşma ve olaylarla ilgili muhasebe belgeleri ve bilgiler;
- banka kredileri ve leasing için geri ödeme planları, sözleşmeler, mahkeme kararları, vb.;
- Ulusal Gelir Ajansı, Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü ve belediye makamlarıyla mali ilişkilerin ortaya çıktığı tüm belgeler;
- Üzerinde anlaşmaya varılan taahhütlerin yerine getirilmesi için gerekli teknik ve ticari açıklamalar;
- Muhasebe hizmetlerinin normal performansı için gerekli diğer belgeler;

2. MESLEK MENSUBU’na önceki aya ait düzenlenen ve alınan faturalar mevcut olmadığını ayın 10’na kadar aşağıda yazılı metinle bildirmek:
„................................................................. /şirketin adı/ temsilcisi olan ben - ........................................................................... /ad, soyad/ işbu beyanname ile ......................................... /ay, yıl/ için tarafımdan düzenlenen veya alınan fatura olmadığını beyan etmekteyim.“

3. MESLEK MENSUBU ile iletişime girmek için Sözleşmede belirtilen şirketin elektronik adresini veya normal posta adresini kullanmak.

4. MESLEK MENSUBU ile temaslarından sorumlu olan Sözleşme ile ilgili kişileri Sözleşmede yazılı olarak belirtmek.

5. MESLEK MENSUBU’na EN AZ ÜÇ AY önceden aşağıda sayılanlar hakkında bilgi vermek:
- Sahip olan şirkette ve faaliyetlerinde Sözleşmenin performansını olumsuz etkileyebilecek /yasal, finansal, ticari, teknolojik, personel, yatırım/ tüm önemli değişiklikler;
- Şirketin ortaklarına kar payı /temettü/ ödeme niyetleri;
- Şirkete iç borç verme niyetleri /ortaklar tarafından/;
- Şirket tarafından ortaklara veya çalışanlara kredi verilmesi niyetleri;
- Ortaklara ek nakit katkı payı ödemeye yönelik niyetler;
- Banka kredisi ve leasing alımları için başvurma niyeti;
- Üstlenilen akdi riskler /ceza, sigorta, senet vb./

6. Aşağıdaki durumlarla ilgili değişiklikler için Ticaret Siciline girdikten sonraki 7 gün içinde MESLEK MENSUBU’nu bilgilendirmek:
- MÜŞTERİ’yi temsil eden kişi /kişiler/;
- MÜŞTERİ’nin yerleşim ve yönetim adresi.

7. MESLEK MENSUBU’na envantere konu olan mevcut varlıkların /uzun vadeli, kısa vadeli ve nakit paralar/ ve pasiflerin yıllık envanterinden sonuçlar sağlamak.

8. MESLEK MENSUBU’nun, mevcut ve gelecekteki iş faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen risklerin birikimine ilişkin görüşlerini kabul etmek ve tartışmak.

VI. GERÇEKLEŞTİRİLEN MUHASEBE HİZMETLERİNİN KABULÜ

1. Sözleşme uyarınca herhangi bir beyannamenin sunulması, yapılan iş için devir protokolü olarak kabul edilmektedir.

VII. FİYAT ŞARTLARI VE ÖDEME ŞEKLİ

1. Her ay için standart muhasebe hizmetlerinin fiyatı Bulgaristan'daki mevcut asgari ücrete bağlı olup, MESLEK MENSUBU tarafından ödenmesi gereken tutar için bir belge düzenlenmektedir.

2. ASGARİ ÜCRETİN değiştiğinde, muhasebe hizmetlerinin fiyatı ilgili değişim yüzdesi ile güncellenmektedir.

3. Muhasebe hizmetlerinin bedeli, gerçekleştirilen muhasebe hizmetinin ayını takip eden ayın 10'una kadar MESLEK MENSUBU’na aşağıda belirlenen şekilde ödenmektedir:
- Adresi: Ruse Şehri, Dunav Sok. No 10, Kat 2, Ofis 34 olan MESLEK MENSUBU gişesinde nakit olarak;
- Banka yolu ile verilen hesaba IBAN: BG28 UBBS 8341 10 618 010 05, OBB – Ruse.

4. Sözleşmede anlaşılan fiyat ödendiğinde, /düzenlenen faturalara göre/ gerçekleştirilen hizmetler üzerinde birden fazla yükümlülük varsa, MÜŞTERİ'nin talimatına bakılmaksızın en eski olanı ödenmiş kabul edilmektedir.

5. Sözleşmede anlaşılan muhasebe hizmetleri ücreti açık denetim işlemleri için %20 ile artırılmaktadır.

6. MÜŞTERİ’nin aktif ekonomik faaliyetinin sona ermesinden sonra personelin emekliye ayrılması için belgelerin hazırlanmasının bedeli ekstradan, peşin ve mutabakatla ödenmektedir.

7. MÜŞTERİ tarafından istihdam edilen kişilerin sigorta gelirleri için, sözleşme dönemleri dışında geçmiş dönemlere ilişkin belgelerin hazırlanması, aşağıda belirlendiği gibi muhasebe hizmetleri için anlaşılan ücretler dışında ödenmektedir:
- Emeklilik belgesi                                                      - Çalışılan yıl başına 10 Leva
- Sigorta hizmet sürelerini ve sigorta gelirlerini kanıtlayan belge
- Çalışılan yıl başına 20 Leva

8. Banka ve leasing kredileri, Avrupa, devlet ve ilçe projeleri gibi muhasebe dışı belgelerin hazırlanması, muhasebe hizmetleri için anlaşılan ücretler dışında ödenmektedir – ek anlaşmaya göre /en az 50 Leva/.

9. Muhasebe ve ticari belgelerin sunulması ve KDV iadesi ile ilgili vergi denetimi sırasında yazılı açıklamalar gibi hizmetlerin fiyatı 30 Leva’dan 100 Leva’ya kadar değişir. Fiyat, cevabın hacmine göre belirlenip belgelerin Ulusal Gelir Ajansına sunulduğu takvim ayının bitiminden sonra aylık muhasebe hizmetlerinin fiyatına ek olarak ücretlendirilmektedir.

10. Yasal, ekonomik ve diğer Sözleşme konusu olmayan muhasebe hizmetleri dışında görevler belirlenir ve ek olarak ödenmektedir.

11. Muhasebe ve ticari belgelerin sunulması ve çapraz vergi denetimi sırasında yazılı açıklamalar gibi hizmetlerin fiyatı 30 Leva’dan 50 Leva’ya kadar değişir. Fiyat, cevabın hacmine göre belirlenip belgelerin Ulusal Gelir Ajansına resmi olarak sunulduğu takvim ayının bitiminden sonra aylık muhasebe hizmetlerinin fiyatına ek olarak ücretlendirilmektedir.

12. Yapılan hizmetler hacminin artışı durumunda MESLEK MENSUBU, muhasebe hizmetlerinin ücretini tek taraf olarak ve MÜŞTERİ’yi haberdar ederek aşağıdaki durumlarda değiştirme hakkına sahiptir:
- MÜŞTERİ tarafından işe alınan personelin artırılması;
- Belge cirosunda artış /fatura belgeleri; irsaliye vb./
- MÜŞTERİ’nin Avrupa, devlet ve ilçe ekonomi projeleri ile ilgili belgeler;
- MÜŞTERİ’nin kullandığı banka hesaplarının ve banka evraklarının artışı.

13. MÜŞTERİ’nin faaliyetleriyle ilgili muhasebe hizmetleri fiyatları, taraflar arasındaki sözlü anlaşmaya göre aylık olarak belirlenir ve ilgili oldukları ayın 5'ine kadar peşin ödenmektedir:
- iflastan sonra;
- iflas işlemlerinde;
- tasfiye halinde.

14. Avrupa para biriminin (Euro)’yu ödeme aracı olarak (veya Bulgar Levası ve Euro paralel ödeme) getirilmesi için bir yasa kabul edilmesi durumunda MESLEK MENSUBU:
- yasanın kabul edilmesi tarihinden itibaren muhasebe hizmetlerinin fiyatlarını, Euro için BNB / Bulgaristan Ulusal Bankası/ döviz kuruna göre dönüştürür;
- MÜŞTERİ’yi haberdar ederek muhasebe hizmetleri fiyatlarını yeniden hesaplar /değiştirir/ ve Sözleşme kapsamındaki tüm ödemeler tebligat tarihinden itibaren Euro'da  yapılmaktadır.

15. İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili /KDV gibi/ yasal durum alacakları, anlaşılan ücrete göre MÜŞTERİ’ye ait olmaktadır.

16. MÜŞTERİ’ye yapılan ödemeler, üzerinde anlaşmaya varılan çalışmanın herhangi bir bölümünün kabulünü temsil etmez ve içermemektedir.

VIII. MUHASEBE HİZMETLERİ PERFORMANSINDA KISITLAMALAR

1. MÜŞTERİ, aşağıda sayılan belgeleri muhasebe işlemi için vermemeli:
- Yabancı dilde Bulgarca tercümesiz belgeler;
- Yanıltıcı içeriğe sahip belgeler;
- MÜŞTERİ’nin adresine gönderilmeyen belgeler;
- Şirket belgeleri gibi düzenlenen şirket sahiplerinin özel giderlerini içeren belgeler;
- Muhasebe Kanununun ilkelerine uymayan belgeler - faaliyetin varlığı ve gelirler ile giderler arasında karşılaştırılabilirlik.

2. Anlaşmaya tabi olan standart muhasebe hizmetleri dışında yasal, ticari ve diğer hizmetler, aynı zamanda aşağıdakilerle ilgili taahhütlerle bağlantılı olarak hizmetlerin sağlanması ve muhasebe dışı belgelerin hazırlanması işbu Sözleşmenin söz konusu sayılmamaktadır:
- İş Müfettişliği Müdürlükleri;
- Çevre Koruma Bölge Müfettişlikleri;
- Hijyenik ve Epidemiyolojik Bölge Müdürlükleri;
- Bölgesel Tüketici Koruma Komisyonları;
- ve diğer ilçe ve devlet makamları;
- MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilen bir vergi olayının kanıtı ile ilgili MÜŞTERİ’nin müşterisi olan üçüncü kişiler /çapraz kontrol/.

3. Bankalar, leasing verenler, faktoring şirketleri, belediye, devlet ve Avrupa projeleri danışmanları, kamu ve özel yükleniciler ve MÜŞTERİ tarafından kendilerine devredilen diğer finansal ve borç verme şirketleri tarafından muhasebe taahhütlerinin verilmesi MESLEK MENSUBU için bağlayıcı olmamaktadır.

4. MESLEK MENSUBU MÜŞTERİ’ye düşük finansal ve muhasebe sonuçları /düşük kar veya zarar elde etme/ garanti etmemekte ve bunun hakkında söz vermemektedir. Sadece bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin, Muhasebe Kanunu ve vergi mevzuatına göre /Ulusal Muhasebe Standartları dahil/ vicdani ve yetkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır.

5. MESLEK MENSUBU, vergi düzenlemelerinin ihlali, maddi gizlilik, tutarların ülke dışındaki banka hesaplarına yasa dışı transferi, kara para aklama, ulusal ve Avrupa fonlarından fonların ayrılması ve benzeri konularda ekonomik hizmetler yapmamaktadır.

6. Tarafların hukuki statüsüne uygun olarak MÜŞTERİ, istihdam veya diğer sözleşme türleri ile MESELK MENSUBU’nda çalışan, muhasebe hizmetinin doğal yoneticileri sayılan kişileri kendi personeli /temsilicisi/ olarak değerlendirmemektedir.

7. MESLEK MENSUBU, aşağıda sayılanları muhasebe bilgisi olarak saymamaktadır:
- MÜŞTERİ tarafından elektronik fatura ve elektronik doküman sistemlerine "erişim izni", yani bunlar MÜŞTERİ tarafından sağlanmaktadır;
- ilkel belgelerin içeriği hakkında telefondan bilgi;
- MÜŞTERİ’nin resmi elektronik adresi dışında, çalışanlar tarafından özel ve diğer elektronik adresi yoluyla MÜŞTERİ hakkında muhasebe bilgileri;

8. MESLEK MENSUBU, MÜŞTERİ sorunlarının ticari gizliliğinin olağan kurallarına uygun olarak sözlü hazırlayıp danışmanlık görüş ve düşüncelerini sadece MÜŞTERİ temsilcisine sunmaktadır.

9. MESLEK MENSUBU, görev alan çalışma ile ilgili olarak elde edilen şirket sırları, olası yatırımlar veya MÜŞTERİ faaliyetinin yeniden yapılandırılması hakkında bilgileri üçüncü kişi ve diğer ilgili kişilere açıklanmayacağını garanti etmektedir.

10. MESLEK MENSUBU, şirketinde çalışanlar ve kendisi için çalışan diğer kişilerin MÜŞTERİ’nin faaliyetleriyle ilgili bilgileri, dağıtım ağı, satış hacmi, pazarlama yöntemleri, dağıtım ve promosyonlar, müşteriler ve diğer iş ortakları, finansal veriler, müşteriler hakkında gizli ve kişisel bilgileri vb. kesinlikle gizli tutmak, Sözleşmenin söz konusu olan veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak kendileri tarafından bilinen tüm bilgileri Sözleşmenin süresi için ve feshinden sonra 5 /beş/ yıl süreyle, üçüncü taraflara ifşa etmemek üzere gerekli tüm önlemleri almaktadır.

10. MÜŞTERİ tarafından belirli muhasebe hizmetlerinin gerçekleştirilme süresinin sözlü veya asli uzatılması MESLEK MENSUBU için bağlayıcı olmayıp profesyonel ve kaliteli performansı garanti etmemektedir.

11. MÜŞTERİ çalışanlarının kişisel e-posta adreslerini kullanarak MÜŞTERİ tarafından gönderilen bilgi, resmi olarak sağlanan bilgi olarak değerlendirilmemektedir.

12. Muhasebe hizmetinin ücreti, MÜŞTERİ’nin ekonomik göstergeleri /pozitif veya negatif/ ile değil, işlenmek üzere sunulan belgelerin hacmine bağlı olduğu açıkça kabul edilmektedir.

13. Standart muhasebe hizmetleri için imzalanan Sözleşme, MÜŞTERİ’nin faaliyetinde yöneticilerin ve ortakların ortaya çıkan iş ve sigorta yükümlülüklerini kapsamaktadır ve MESLEK MENSUBU’nun iyi niyeti dışında, MÜŞTERİ yöneticileri ve ortaklarının – gerçek /özel/ kişilerin faaliyetlerine ilişkin istişare ve beyannameleri  kapsamamaktadır.

 


MultiDesign Studio