Момичето на УниКо

romanian Romanian
russian English
United Kingdom Russian
russian Deutsch
russian Français

 

“UniCo” SRL - Societate de Contabilitate şi Consultanţă

Sediul din RUSE – 10 Dunav Street, 1st floor, offices 30, 31, 32, 34, 35,39,45 şi 71
Phone/Fax: 082/821-847, e-mail: ruse@unico-bg.com
Phone: 082/821-847, 821-846, 821-848, 821-099, 823-926, 876-192, 825-270, 0879/067-380,       0886/598-916

Sediul din VARNA – 28/30 General Tsimerman Street, 3rd floor,
Phone: 052/616-712, e-mail: varna@unico-bg.com

Sediul din SVISHTOV – DSK building, 2rd floor
Phone: 0631/64-131, e-mail: unico_2000@mail.bg

Sediul din BURGAS – 57 Ferdinandova Street, 3rd floor
Phone: 056/840-186, 056/993-796, e-mail: donsan1996 @abv.bg

 

PREZENTAREA SOCIETĂŢII

Societatea a fost înfiinţată în anul 1989, având ca activitate principală serviciile de contabilitate, proiectare şi dezvoltare de produse de software.

Statutul ei legal este de "societate colectivă" cu cinci asociaţi.

În 1990 a început producţia de articole sportive pentru înotul profesional, precum şi cea de anvelope pentru bicicletele sportive /aşa-numitele bicicletele de curse/.

În 1992, statutul legal este schimbat în societate individuală şi apoi la drept de proprietate individual limitat, înregistrat la Tribunalul Districtului Ruse, dosarul societăţii 1772/1997, înregistrare conform BULSTAT 827 068 163.

La sfârşitul anului 2009 a fost transformată în LTD ca urmare a adoptării de patru partenere- angajatii actuali.

În anul 2012, societatea acţionează ca:

 1. Societate de contabilitate-consultanţă;
 2. Producătoare de articole sportive pentru înot profesional;
 3. Comerţ cu bunuri industriale;

Filosofia economică a societăţii este orientată pe operaţii de durată ale activităţilor de diferite tipuri; şi extinderea activităţilor este în întregime în conformitate cu capitalul şi forţa de muncă disponibilă.

Societatea are angajaţi 20 profesionişti, cu studii superioare, /pentru activităţile de contabilitate/, 2 profesionişti în procesul de producţie şi 2 în activităţile comerciale.

O caracteristică a societăţii este principiul adoptat pentru existenţă – de la o firmă mică, cu personal de 10-20 de oameni, unde organizarea ordonată de conducere a personalului şi capitalului dă rezultate economice optime.

Societatea are datorii curente către furnizori, personal, bugetul de stat etc., care nu depăşesc deficitul şi rezervele pentru luna anterioară. Societatea nu este îndatorată prin credite la bănci, instituţii financiare, creditori – persoane fizice sau fonduri de stat.

Proprietăţile mobile ale societăţii sunt degrevate de ipoteci, drepturi reale, şi nu sunt disputate pentru dreptul de proprietate. Societatea nu este parte în nici un proces juridic, societatea nu are revendicări nesoluţionate, ordine ale instanţei sau anchete care ar putea să îi împiedice activitatea.

 

OFERTĂ

De servicii de contabilitate

Include procesarea documentelor de contabilitate primară şi secundară Registre/ evidenţe/ întreţinere contabile Şi desfăşurarea rolului de contabil şef, conform Legii Contabilităţii pe perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2014

ACCEPTĂM URMĂTOARELE SARCINI:

 1. Procesarea săptămânală a documentelor prezentate de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ;
 2. Întocmirea lunară a bilanţului contabil al AUTORITĂŢII CONTRACTANTE până la data de 20 a lunii care urmează lunii pentru care s-a făcut ultimul raport, sau în termen de maxim 10 zile de la prezentarea ultimului document;
 3. Analizarea statului economic al AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, informaţiilor cu privire la obligaţiile către Administraţia Financiară, precum şi către autorităţile locale municipale, băncii colaboratoare, furnizorilor, angajaţilor şi altor creditori;
 4. Păstrarea documentelor, registrelor şi evidenţelor contabile de la întocmirea lor până la predarea lor pentru păstrare în arhiva AUTORITĂŢII CONTRACTANTE;
 5. Informarea AUTORITĂŢII CONTRACTANTE cu privire la următoarele:
  - modificări privitoare la legislaţia contabilă şi fiscală;
  - rezultatul financiar al activităţii sale pe anul curent, în următoarele termene:
  Până la 31 mai - pentru rezultatul preliminar începând de la 31 martie
  Până la 31 august - pentru rezultatul preliminar începând de la 30 iunie
  Până la 30 noiembrie - pentru rezultatul preliminar de la 30 septembrie
  Până la 30 martie - pentru rezultatul preliminar începând de la 31 decembrie.
 6. Îndeplinirea cerinţelor specifice menţionate în mod expres în contract;
 7. Întocmirea raportului financiar anual al AUTORITĂŢII CONTRACTANTE până la 25 martie a anului următor celui în curs de verificare, sau în termen de 30 de zile până la prezentarea ultimului document contabil;
 8. Prezentarea declaraţiilor şi verificarea statutului financiar şi al proprietăţilor înainte de plătirea impozitului, situaţiei statistice şi altele şi autorităţilor municipale;
 9. Cooperare adecvată cu auditorul desemnat de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ;

NE ASUMĂM URMĂTOARELE RESPONSABILIŢĂŢI

 1. Desfăşurarea rolului de contabil şef conform Legii Contabilităţii;
 2. Garantarea că secretele societăţii AUTORITĂŢII CONTRACTANTE care au fost divulgate în legătură cu sarcinile desemnate, eventuala investiţie sau restructurare a activităţii societăţii nu vor fi aflate de părţi terţe şi alţi indivizi interesaţi.
 3. Întocmirea de rapoarte financiare anuale, prezentarea statutului proprietăţilor şi financiar al societăţii AUTORITĂŢII CONTRACTANTE în mod corect şi veridic, luând în considerare standardele contabile adoptate şi recunoscute de Consiliul de Miniştri ai Republicii Bulgaria, cu respectarea Capitolului Cinci /Rapoartele financiare anuale/ din Legea Contabilă, valabil pentru anul 2013-2014.

ANGAJAMENTE CONTRACTATE CA OBLIGAŢII ALE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

 1. Permiterea accesului unui reprezentant al societăţii contabile la toate documentele şi informaţiile contabile despre obiectul activităţii autorităţii contractante;
 2. Să indice în mod explicit în scris reprezentaţii săi care să fie responsabili pentru contactul cu societatea contabilă cu privire la subiectul contractului;
 3. Prezentarea regulată a documentelor originale pentru procesare de către societatea contabilă;
 4. Plata pentru sarcinile trasate suplimentar, care nu sunt cuprinse în subiectul contractului;
 5. Informarea EXECUTORULUI în avans despre toate resursele legale, financiare, comerciale, umane şi modificările de investiţie privitoare la activităţile sale.
 6. Garantarea că documentele cu conţinut care induce în eroare, documentele pentru cheltuieli personale, întocmite ca fiind ale societăţii şi documentele dificile să fie justificate sau nu vor fi prezentate societăţii contabile pentru procesare.

EXPERIENŢĂ PRACTICĂ ÎN:

 1. Pregătirea bilanţurilor şi protocoalelor separate la divizarea unei societăţi şi plecarea unei partener.
 2. Întocmirea de contracte neechivoce din punct de vedere contabil pentru colaborări între societăţi, între societăţi şi persoane fizice.


MultiDesign Studio