Момичето на УниКо

romanian Romanian
russian English
United Kingdom Russian

 

Молба от Л. Барбов
Вх.№ 21, дело VI
Получено на 30.01.1957 год.

До
Др. Инспектор по охрана на труда
при ОКПС – Здравни работници
ПЛОВДИВ

 

М О Л Б А
от Лаарен Йозов Барбов,
служител при окол. болница с. Ген. Николово,
Пловдивско

Другарю Инспектор,

Работя като служител при Околийска болница в с. Ген. Николаево. До 1954 година получавах семейни добавки за деца, за сина ми Йозо, а оттогава насетне такива не ми се изплащат от болницата.

Моля Ви, наредете на управителя да ми се изплащат семейни добавки, като имам предвид следното:

През 1942 година се ожених за една възрастна вдовица, която имаше голяма дъщеря. Последната, непосредствено след брака, осинових. Баща ми, вдовец, често посещаваше семейството ми, и в резултат на това се ожени за доведената ми дъщеря. По този начин дъщеря ми стана моя втора майка, а баща ми - мой зет. Жената на баща ми, тоест моята доведена дъщеря, която същевременно стана моя втора майка, роди едно момченце, което сега е на 12 години, и което разбира се ми стана брат и същевременно внук.

Понеже съм мъж на майката на доведената ми дъщеря, то жена ми стана и моя баба, тъй като е майка на жената на баща ми. По този начин аз съм мъж на жена си, и същевременно неин внук.

Обаче и жена ми роди от мен едно момченце, което сега е на 10 години и което стана шурей на баща ми, а пък на мене вуйчо, тъй като е брат на втората ми майка, която ми е доведена дъщеря.

По този начин станах сам на себе си дядо, тъй като жена ми ми е баба, а аз съм неин мъж.

Моля да ми отговорите имам ли право за сина ми, сиреч вуйчо ми, да получавам семейни надбавки?

 

С поздрав:/п/ Л. Барбов

 


Footer